Wat betekent de WAB voor jou?

Wat betekent de WAB voor jou?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt per 1 januari 2020 belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

De belangrijkste punten van de WAB

  • Ketenbepaling. De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. De werknemer krijgt na drie jaar (in plaats van twee jaar) recht op een vast contract. Werkgevers mogen in drie jaar tijd maximaal drie tijdelijke contracten aan werknemers geven, voordat sprake is van een vast contract. Er ontstaat meer flexibiliteit voor werkgevers.
  • Oproepkrachten. Nuluren- en min/maxcontracten zijn contracten waarbij pas arbeid wordt verricht nadat werknemer daarvoor door werkgever wordt opgeroepen. De werknemer is verplicht gehoor te geven aan een oproep. Met de wetswijziging is de werknemer alleen verplicht om te komen werken als een werkgever hem vier dagen van te voren oproept. Als binnen die periode de oproep weer wordt ingetrokken, behoudt de werknemer toch recht op loon over de oproep.
  • Transitievergoeding. Op dit moment is het zo dat pas een transitievergoeding hoeft te worden betaald als een arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. De berekening van de transitievergoeding wijzigt als volgt: een werknemer heeft straks vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op een vergoeding (ook bij ontslag in de proeftijd). De transitievergoeding bedraagt over de gehele duur van het dienstverband 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Ook bouwt de werknemer geen hogere vergoeding meer op als hij langer dan tien jaar in dienst is geweest . Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) wordt de transitievergoeding gecompenseerd bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte.
  • Payrollers. Payrollbedrijven kunnen geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollers nu dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.
  • WW-premie. Werkgever gaat een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge premie voor personeel met een flexibel contract. Eind 2019 worden de definitieve cijfers bekend gemaakt. De sectorindeling verdwijnt.

Er zijn nog best wat vragen bij werknemers en werkgevers. Mocht je meer willen weten wat dit voor jou betekent dan vertellen je graag meer.